WebLearning.eu
Individuálne školenia na mieru
Cenník

Keďže sa jedná o individuálne školenia, počas jedného weblearningu sa venujeme iba jednému zákazníkovi.

Cena nezávisí od počtu osôb, ktoré sa u zákazníka zúčastnia weblearningu. Ceny taktiež nerozlišujeme v závislosti od typu weblearningov alebo individuálnych školení. Cena je závislá iba od rozsahu weblearningu.

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená cena v eurách vrátane dane na weblearning za deň.

 dĺžka weblearningu v dňoch
 1  2  3  4  5
 240 € / deň
230 € / deň 220 € / deň 210 € / deň 200 € / deň


 V prípade kratšieho weblearningu je cena 35 € / hod vrátane dane.