WebLearning.eu
Individuálne školenia na mieru
Adresa a kontaktné údaje

Web Web, v.o.s.                                                                                              
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sr, Vložka číslo: 10076/T                    

Čilistovská 588/3                                                         IČO: 44 734 921  
931 01 Šamorín                                                           DIČ: 202 283 5188

firmená stránka:
www.webweb.sk
e-mail: webweb@webweb.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Č. účtu: 2923827195/1100