WebLearning.eu
Individuálne školenia na mieru
Navštívte nás na facebooku

Ing. Andrea Kvardová
kvardova.andrea@gmail.com
+421 903 419310
Kurz jednoduchého účtovníctva na počítači

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve, bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je zvládnutie praktických príkladov (účtovanie v peňažnom denníku, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné), výpočet dane z príjmov fyzických osôb a aplikácia jednoduchého účtovníctva na počítači v účtovnom programe ALFA PLUS, od renomovanej firmy KROS, a.s.  
Absolventi škôl, súčasní študenti či maturanti si týmto kurzom obohatia svoje znalosti a získajú silný odrazový mostík do praxe.Absolventi kurzu získávajú certifikát .

Akcia - účtovnícke kurzy za študentské ceny!