Könyvelő tanfolyam számítógépen
diák árakon














Kontakt:
Ing. Andrea Kvardová
kvardova.andrea@gmail.com
+421 903 419310
www.weblearning.eu
Certifikované kurzy účtovníctva na počítači

Cieľom kurzu je zvládnutie praktických príkladov a aplikácia účtovníctva na počítači v účtovných programoch OMEGA, ALFA PLUS, OLYMP  
od renomovanej firmy KROS, a.s.  
Kurz je určený aj pre úplných začiatočníkov bez ekonomického vzdelania. 



Účastníci kurzu získávajú certifikát o absolvovaní

Rozsah kurzu:                   25 vyučovacích hodín 
Cena kurzu:                       50,- € na osobu
Miesto konania:                Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín
                                           SSOŠ SD Jednota Šamorín

Prvý termín:                      február 2015 (ostatné podľa záujmu)
V cene kurzu sú zahrnuté: študijné materiály a demoverzia účt.programu