WebLearning.eu
Individuálne školenia na mieru
Navštívte nás na facebooku

Ing. Andrea Kvardová
kvardova.andrea@gmail.com
+421 903 419310
Kurz mzdového účtovníctva na počítači

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť viesť mzdovú agendu bez ohľadu na vek, vedomosti, alebo skúsenosti.
Cieľom kurzu je  naučiť sa samostatne viesť mzdovú agendu, vypočítať mzdy, vyplňiť všetky tlačivá potrebné do sociálnej - zdravotnej poisťovne a daňovému úradu. Účastníci kurzu sa naučia aplikovať teoretické vedomosti aj  na počítači v účtovnom programe OLYMP, od renomovanej firmy KROS, a.s.  

Absolventi kurzu získávajú certifikát.

Akcia - účtovnícke kurzy za študentské ceny!